Windykacja

„Skuteczna windykacja należności”

Celem kursu jest przygotowanie uczestników oraz dostarczenie wiedzy do pracy w dziale windykacji wraz z nabyciem praktycznych umiejętności umożliwiających skuteczne ściąganie należności od dłużników. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z prawnymi i psychologicznymi zagadnieniami dotyczącymi windykacji od dłużników oraz nabędą umiejętność przygotowywania dokumentacji windykacyjnej.

Adresaci kursu: osoby zajmujące się windykacją oraz osoby chcące w przyszłości podjąć prace związaną z tematem szkolenia.

Wykładowcami na kursie są pracownicy jednej z najlepszych firm windykacyjnych w Polsce.

Liczba godzin kursu: 32 godz., w tym zajęcia warsztatowe.

Zajęcia organizowane będą weekendowo do uzgodnienia z uczestnikami.

Koszt kursu jednego uczestnika: 900 zł dla 2 bloków szkoleniowych lub 600 zł dla jednego bloku. W przypadku zgłoszenia większej ilości osób istnieje możliwość negocjacji ceny

W ramach ceny uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć.

Istnieje możliwość tanich noclegów za dodatkową odpłatą.

Poglądowy program kursu:

Blok pierwszy:
1. Podstawowe aspekty prawne,
2. Forma czynności prawnej,
3. Cykl życia należności,
4. Konsument i zasady jego odpowiedzialności,
5. Rodzaje prowadzonej działalności, a dobór zabezpieczenia – wady i zalety,
6. Pojęcie i cel świadczenia,
7. Alternatywne sposoby dochodzenia zapłaty,
8. Jak rozwiązać problem bez sądu,
9. Zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym i gospodarczym,
10. Ugoda z dłużnikiem,
11. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne,
12. Podatkowe aspekty windykacji.

Blok drugi:
1. Budowanie pierwszego wrażenia w kontekście bezpośrednim, jak również podczas kontaktu telefonicznego,
2. Podstawowe reguły rozmów windykacyjnych,
3. Psychologia poznawcza w windykacji,
4. Strategie windykacyjne,
5. Gry dłużników,
6. Schemat telefonicznej rozmowy windykacyjnej,
7. Schemat zapowiadania sankcji,
8. Gry strategiczne