VAT

Obowiązujące przepisy prawa podatkowego w wielu przypadkach nie dają odpowiedzi na często pojawiające się w praktyce problemy podatkowe. Niejednokrotnie również interpretacje organów skarbowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych udzielają niejednoznacznych odpowiedzi. Szkolenie wyjaśni wszystkie najtrudniejsze zagadnienia, z którymi osoby zajmujące się stosowaniem przepisów ustawy o VAT z pewnością się spotkały. Zdobyta na szkoleniu wiedza pomoże naprawić popełnione błędy oraz zminimalizuje możliwości zakwestionowania przez organy podatkowe prowadzonych przez Państwa ewidencji podatkowych.

Koszt szkolenia jednego uczestnika: 150 zł