Pilot wycieczek

Liczba godzin wykładowych szkolenia: 65

Dodatkowo wycieczka na terenie kraju lub zagraniczna do ustalenia z grupą

 Cel szkolenia:

 1. Kurs przygotowuje do pracy w charakterze pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, ułatwia znalezienie zatrudnienia w działach obsługi turystów w biurach podróży i hotelach, daje możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych niezbędnych w branży turystycznej.
 2. Kurs ma na celu przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego na pilota wycieczek.

Poglądowy program szkolenia:

 1. Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie
 2. Wiedza o Polsce i świecie współczesnym
 3. Obsługa ruchu turystycznego
 4. Geografia turystyczna Polski i Europy
 5. Historia kultury i sztuki
 6. Interpretacja dziedzictwa
 7. Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne
 8. Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce
 9. Pilot, a grupa
 10. Szkolenia praktyczne

Wykładowcy:

Wykładowcami na kursie są wykwalifikowani pracownicy – praktycy branży turystycznej.

Dla kogo:

Wszystkie osoby, dla których podróżowanie i fascynacja historią jest sposobem na życie.

Osoby chętne na szkolenie muszą spełniać poniższe warunki:

 1. minimum średnie wykształcenie (matura nie jest wymagana),
 2. ukończone 18 lat; nie ma górnej granicy wieku,
 3. niekaralność za przestępstwa umyślne,
 4. dobry stan zdrowia umożliwiający pełnienie funkcji pilota

Koszt szkolenia jednego uczestnika: 600 zł

Dodatkowo koszt wycieczki krajowej/zagranicznej – do ustalenia z grupą

UWAGA!:

Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru MEN, honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej.