BHP

„Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów, która posiada niezbędne uprawnienia. Korzystając z naszych usług mają Państwo gwarancję otrzymania certyfikatu, który wymagany jest przez organy nadzoru.

BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Koszt szkolenia jednego uczestnika: 45 zł – cena uzależniona od ilości osób

BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

Koszt szkolenia jednego uczestnika: 45 zł – cena uzależniona od ilości osób

BHP dla kadry kierowniczej

Koszt szkolenia jednego uczestnika: 90 zł – cena uzależniona od ilości osób