Aktualności

19.09.2016 r.

Informujemy, iż w dniu 01.09.2016 r. Aktywator Świętokrzyski Sp. z o.o. rozpoczął realizacje projektu pn: „Aktywator przedsiębiorczości„. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 10, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Pełne informacje na temat projektu oraz niezbędna dokumentacja będzie zamieszczona na stronie: www.aktywatorprzedsiebiorczosci.pl

20.03.2015 r.

Uruchomiliśmy bezpłatne szkolenie „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B” dla 15 uczniów Szkoły AWANS w Kielcach w ramach realizowanego Projektu pn: „zaAWANSowane szkolenia spełniają marzenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestnicy posiądą wiedzę z zakresu pozyskiwania i obsługi klientów oraz wezmą udział w kursie na prawo jazdy kat. B.